Walvissen en de kracht van water

Het prachtige boek 'The Whales' song' had ik als kind heel graag willen lezen. Helaas is het boek niet tot bij mij geraakt. Toch ben ook ik altijd in de ban geweest van walvissen. Het zijn zulke mysterieuze dieren die heel veel wijsheid in zich dragen. Walvissen worden gezien als symbool voor innerlijke waarheid en intuïtie. Ze moesten dus zeker een rol krijgen in 'de Maanvallei'.

Ik schreef 'de Maanvallei' niet alleen voor kinderen maar ook voor ons (eigen) innerlijke kind dat we als volwassene met ons meedragen. Ik wilde een wereld scheppen waarin eeuwenoude wijsheden en geheimen zouden worden prijsgegeven. Geheimen die het ons makkelijker zouden maken om te navigeren doorheen onze wereld. Hoewel we op school leren lezen, schrijven en rekenen (wat heel waardevol is) zouden we onze kinderen ook moeten onderwijzen in onderwerpen zoals:

Er zijn reeds verschillende scholen die deze thema's in hun lessenpakket hebben verweven maar helaas worden ze nog niet gezien als 'even belangrijk en waardevol'. Als ouder probeer ik deze waardevolle lessen dagelijks te delen met mijn kinderen maar ik had behoefte aan een leidraad. 'De Maanvallei' werd voor mij een toegangspoort naar deze verschillende thema's. Ik creëerde 7 werelden die verbonden zijn met onze Chakrapunten en probeerde ervoor te zorgen dat al deze thema's in het boek aan bod kwamen.

Zo komen Mathias en Hannah terecht in de wereld van:

 1. De levensboom
  Hier leren ze om verbondenheid te voelen met de natuur en voelen ze zich veilig en gegrond (geaard).

 2. De bijen
  Leren hen om plezier te maken, te genieten van het leven en te durven voelen en luisteren naar hun hart. 

 3. De walvissen
  Leren hen om zich zelfzeker te voelen. Ze leren van hen de kracht van woorden en intenties.

 4. De maanheks en de magiër
  Leren Hannah en Mathias om altijd hun intuïtie te volgen en dat ze hun eigen wereld kunnen creëren met de kracht van hun gedachten. Ze leren hen ook over de mannelijke en vrouwelijke energie en hoe ze deze kunnen gebruiken om in balans te leven.

 5. De helende tuinen en de elfen
  Van de elfen leren ze dat ze met de kracht van hun gedachten hun lichaam kunnen helen en dat sommige kruiden hen daarin kunnen ondersteunen.

 6. De maanvallei
  Hier leren Hannah en Mathias hoe ze er kunnen zijn voor anderen (compassie en vergeving).

 7. De fontein der wijsheid
  Ze voelen zich één met alles, ze ervaren dat de bron van alle wijsheid te vinden is in zichzelf.

Elke wereld die Hannah en Mathias betreden ontsluit dus een geheim. De walvissen leren Mathias en Hannah de uitzonderlijke kracht van woorden op elk levend wezen. Het wetenschappelijke bewijs hiervan komt van de Japanse wetenschapper Masaru Emoto die in de jaren 90 enkele bijzondere experimenten deed met water. Hij onderzocht het fysieke effect van woorden en gebeden op de structuur van water. Zo deed hij water in speciale potjes en stelde deze bloot aan muziek of woorden. Nadien vroor hij de potjes in zodat ze waterkristallen konden vormen. Zijn resultaten waren verbluffend. Het water dat werd blootgesteld aan positieve prikkels zoals mooie klassieke muziekstukken of zinnen zoals 'Ik hou van jou', creëerde prachtige harmonieuze kristallen. Dit in tegenstelling tot het water dat werd blootgesteld aan negatieve prikkels zoals woorden van haat. Later volgden nog meerdere experimenten met onder andere planten, appels, rijst en andere voedingsmiddelen. Planten of etenswaren die blootgesteld werden aan een positieve prikkel bleven langer leven dan planten of etenswaren die werden blootgesteld aan negatieve prikkels. Als je dan bedenkt dat wij voor 70 procent uit water bestaan, kan je al wel raden wat er met je lichaam gebeurt als je het vaak blootstelt aan negatieve prikkels zoals pesterijen en haat. Maar bedenk ook dat niet enkel negatieve opmerkingen van anderen een negatieve invloed kunnen hebben op jou. Ook zorgen alle negatieve gedachten en opmerkingen die je soms tegen jezelf zegt voor een bepaalde reactie in je lichaam. Zeg dus niet te vaak 'Ik ben stom', 'Ik kan niks', 'Wat ben ik toch een loser', ... Maar kijk naar jezelf met liefde en compassie. Zorgen voor jezelf en je omgeving door elkaar erkenning en complimenten te geven zijn dus cruciaal voor je eigen geluk en groei alsook voor het welzijn van anderen en de planeet. Leer je kinderen dus nu al om positieve prikkels uit te zenden naar:

Wil je zelf een experiment doen met je (klein)kinderen of leerlingen in de klas? Er zijn talrijke filmpjes te vinden op het internet die dit effect aantonen. In 2018 postte de Zweedse meubelgigant IKEA nog een filmpje over dit waardevolle experiment.

Wees dus lief voor jezelf en voor elkaar want daar wordt alles en iedereen letterlijk en figuurlijk mooier en gezonder van!

 

Geschreven door Shelley Swinnen 29.09.2023